หลักสูตรที่น่าสนใจ

DISC รู้ใจตน ชนะใจผู้อื่น

Read More

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานสายบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง (HR for non HR)

Read More

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สู่การจำที่มีประสิทธิภาพ และ Mind Map

Read More

ภาพกิจกรรมของการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ