หลักสูตรที่น่าสนใจ

DISC รู้ใจตน ชนะใจผู้อื่น

เทคนิคที่จะทำให้เราเป็นที่รักของทุก ๆ คน ภายใน 3 นาทีแรกที่เจอกัน

Read More

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานสายบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง (HR for non HR)

ไม่ต้องจบ HR ก็เป็น HR ได้ ด้วยเทคนิคที่จะให้คุณเป็น HR ภายใน 2 วัน

Read More

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สู่การจำที่มีประสิทธิภาพ และ Mind Map

เทคนิคการเรียน Mind Map กับอาจารย์นักจำมือหนึ่งของประเทศไทย

Read More

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน

พัฒนาการปฏิบัติงานง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอน Plan Do Check Act

Read More

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING)

เทคนิคกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ทุกปัญหาผ่านฉลุย

Read More

เทคนิคการสร้างความประทับใจในงานบริการ SERVICE EXCELLENCE

First Impression สร้างได้ไม่ยาก หากบริการด้วยหัวใจ

Read More

ภาพกิจกรรมของการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ