About INNOVATE

บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด ก่อตั้งวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นบริษัทฝึกอบรมครบวงจร ให้บริการอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม บริหารงานโดยทีมงานวิทยากร และทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่จบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมี อ. ภคพร สุขศิริ จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา และมี อ.สมคะเน สุขศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

แนวคิดการฝึกอบรมของอินโนเวทคือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และที่สำคัญให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ (Out Put) ที่จะได้รับภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น เน้นการฝึกอบรมที่อาศัยกิจกรรมเป็นหลัก (Activity Based Learning) ผนวกกับความทันสมัยไม่ซ้ำใคร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆทดแทนกิจกรรมเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้กิจกรรมอยู่ในกระแสที่ผู้เรียนสนใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเรียนมีสีสันไม่น่าเบื่อ

อินโนเวทสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ (Tailor Made) ยืดหยุ่นตามงบประมาณที่ลูกค้ามี และจัดหาทีมงานมืออาชีพในทุกตำแหน่งงานเพื่อให้บริการลูกค้าคนสำคัญเพื่อให้งานราบรื่นตรงตามวัตถุประสงค์ รับประกันความพอใจในทุกๆกิจกรรมที่อินโนเวทเป็นผู้ออกแบบเอง ไม่พอใจออกแบบใหม่ให้ฟรี

Team of INNOVATE

อ.น้ำตาล(ภคพร สุขศิริ)

Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้าน DISCover your strengths through your styles (DISC) from Thomas International Institute (United Kingdom) ศาสตร์การอ่านคนที่เป็นที่นิยมทั่วโลก และบริษัทชั้นนำทั่วโลกนำไปใช้ในองค์กร

" ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ คือผู้ที่มั่นคงในปณิธานอันยิ่งใหญ่ "

อ. ต้นไทร

(สมคะเน สุขศิริ)

Managing Director

ผู้เชี่ยวชาญด้าน การละลายพฤติกรรม และ การจัด Walk Rally & Team Building วิทยากรด้านการสร้างความสุข และการสันทนาการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

" อนาคตจะเป็นอย่างไร อยู่ที่การกระทำของปัจจุบัน คือเมื่อเราทำตัวอย่างไรในวันนี้ การกระทำของเราย่อมส่งผลถึงอนาคตที่เราจะรับ "

มิกเซอร์

(วรายุทธ นกแสง)

IT Support Manager

มัลติมีเดียร์ อาร์ตเวิร์ค รวมถึงงานด้าน IT และการถ่ายภาพ

" Work Hard , Play Hard ไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องทำอย่างเต็มที่เสมอ ทำงานต้องทำให้ 100% ให้ออกมาดีที่สุด เหมือนกับเวลาที่เรามีความสุข สนุก ก็ต้องเต็มที่ 100% กับชีวิต "

จ๊ะจ๋า

(ปรารถนา ใจเบิกบาน)

Activity Designer

การออกแบบหลักสูตรกิจกรรม การจัดอบรม และการจัด Outing ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมซาวด์เสียงที่จะมอบแต่ความสุข ความสนุกให้ลูกค้าทุกท่าน

" สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือร้าย ตัวเราเองมีส่วนร่วมในการทำให้มันเกิดขึ้นทั้งสิ้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาที่ตัวเองอย่างแรก มีทัศนคติคิดอย่างไร ทำอย่างไร สิ่งนั้นย่อมตอบสนองกลับคืนเรา "