บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด ก่อตั้งวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นบริษัทฝึกอบรมครบวงจร ให้บริการอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม บริหารงานโดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งมี อ. ภคพร บุญสุข จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

          แนวคิดการฝึกอบรมของอินโนเวทคือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และที่สำคัญให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ (Out Put) ที่จะได้รับภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น เน้นการฝึกอบรมที่อาศัยกิจกรรมเป็นหลัก (Activity Based Learning) ผนวกกับความทันสมัยไม่ซ้ำใคร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆทดแทนกิจกรรมเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้กิจกรรมอยู่ในกระแสที่ผู้เรียนสนใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเรียนมีสีสันไม่น่าเบื่อ

          อินโนเวทสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ (Tailor Made) ยืดหยุ่นตามงบประมาณที่ลูกค้ามี  และจัดหาทีมงานมืออาชีพในทุกตำแหน่งงานเพื่อให้บริการลูกค้าคนสำคัญเพื่อให้งานราบรื่นตรงตามวัตถุประสงค์ รับประกันความพอใจในทุกๆกิจกรรมที่อินโนเวทเป็นผู้ออกแบบเอง ไม่พอใจออกแบบใหม่ให้ฟรี