ถ้าเรามองว่าโลกนี้เป็น"กระจก" 
ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ เป็นเหมือนกระจก
ที่ส่องสะท้อนเพื่อให้เราได้มองเห็นตัวเอง ทุกภาพที่เราเห็น ทุกเสียงที่เราได้ยิน
ทุกความรู้สึกที่เราได้สัมผัส มีความหมาย
เป็นความปรารถนาดีที่โลกใบนี้
ต้องการบอกอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าแก่เรา หากเราตั้งคำถามกับตัวเองว่า 
ในทุกๆขณะ ทุกๆเหตุการณ์ ทุกๆผู้คน 
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา "ต้องการบอกอะไรเรา" 
เราจะจดจ่ออยู่กับการเฝ้าสังเกตตัวเอง มากกว่าการจ้องจับผิดคนอื่น 
เราจะเรียนรู้ เข้าใจ และเติบโตในทุกๆขณะ!! โลกใบนี้ต้องการให้เรา...เป็นเราที่ดีที่สุดเสมอ!!

Page 1 of 2