วิสัยทัศน์ของเรา คือ

เราจะสร้างให้บุคลากรในประเทศไทย เป็นบุคลากรชั้นเลิศที่มีคุณภาพสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองและองค์กรที่สังกัดได้ดังคำขวัญที่ว่า ” Lead You To Success “

บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด ก่อตั้งวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นบริษัทฝึกอบรมครบวงจร ให้บริการอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม บริหารงานโดยทีมงานวิทยากร และทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่จบ จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมี อ.น้ำตาล ภคพร สุขศิริ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา และมี อ.สมคะเน สุขศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

แนวคิดการฝึกอบรมของอินโนเวทคือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และที่สำคัญให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ (Out Put) ที่จะได้รับภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น เน้นการฝึกอบรมที่อาศัยกิจกรรมเป็นหลัก (Activity Based Learning) ผนวกกับความทันสมัยไม่ซ้ำใคร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆทดแทนกิจกรรมเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้กิจกรรมอยู่ในกระแสที่ผู้เรียนสนใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเรียนมีสีสันไม่น่าเบื่อ